latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.02.2020.

РТВ Војводина – у вези с плаћањима преко интернета

Питањe: Колика је била укупна платна трансакција куповине робе и услуга преко интернета у 2019. и 2018. години? Да ли је порасла или се смањила?

Одговор: У прва три тромесечја 2019. године, физичка и правна лица извршила су 9.011.731 платну трансакцију куповине робе и услуга преко интернета употребом платних картица и електронског новца. Посматрано према најчешће коришћеним валутама у којима је извршена продаја на интернет страницама, остварено је укупно 4.707.786 платних трансакција у динарима (у вредности од 12,3 милијарде динара), 2.232.366 платних трансакција у еврима (у вредности од 97,8 милиона евра) и 1.606.659 платних трансакција у америчким доларима (у вредности од 39,5 милиона америчких долара). Број наведених трансакција у прва три тромесечја 2019. у односу на исти период 2018. већи је за 3.058.022 – када је реч о трансакцијама у динарима, за 385.093 – када је реч о трансакцијама у еврима, и за 129.483 – када је реч о трансакцијама у америчким доларима.

Поређења ради, у целој 2018. години физичка и правна лица извршила су укупно 8.045.118 платних трансакција куповине робе и услуга преко интернета употребом платних картица и електронског новца. Посматрано према најчешће коришћеним валутама у којима је извршена продаја на интернет страницама, остварено је 2.847.215 платних трансакција у динарима (у вредности од 9,3 милијарде динара), 2.575.207 платних трансакција у еврима (у вредности од 116,4 милиона евра) и 2.070.758 платних трансакција у америчким доларима (у вредности од 55,7 милиона америчких долара).

Пораст броја и вредности платних трансакција куповине робе и услуга на интернету коришћењем платних картица још више долази до изражаја када се погледају подаци за 2012. годину, када је започета свеобухватна реформа на пољу платних услуга у нашој земљи. Тада је остварено укупно 1.167.070 платних трансакција куповине робе и услуга на интернету коришћењем платних картица. Посматрано према одређеним валутама у којима је извршена продаја на интернет страницама, 2012. године остварене су 158.144 платне трансакције у динарима (у вредности од 878,2 милиона динара), 628.603 платне трансакције у еврима (у вредности од 35,7 милиона евра) и 297.086 платних трансакција у америчким доларима (у вредности од 12,9 милиона америчких долара).

Ако се имају у виду наведени подаци, јасан је и приметан пораст и броја платних трансакција куповине робе и услуга преко интернета извршених употребом платних картица и електронског новца, и њихове укупне вредности у најзаступљенијим валутама. Посебно треба истаћи то да је раст трансакција процентуално највећи у домаћој валути, што значи да је електронска трговина у нашој земљи у замаху, да се куповне навике наших грађана и привреде мењају и да расте поверење у домаће онлајн трговце. Показатељи за прва три тромесечја 2019. године говоре да ће се тренд раста наставити.

На крају, подсећамо да је тренутно у току пилот-фаза развоја инстант плаћања на продајном месту и да треба очекивати да ће почетак потпуне продукције инстант плаћања на продајним местима трговаца – и на физичким продајним местима, и на интернету – додатно подстаћи раст броја трансакција куповине роба и услуга преко интернета.

Народна банка Србије на својој интернет страници објављује податке који се односе на укупан број и вредност платних трансакција куповине робе и услуга преко интернета извршених платним картицама и електронским новцем.

Кабинет гувернера