latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.01.2020.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2019. години индустријска производња порасла је за 0,3%, чему је подједнако допринео раст рударства, енергетике и прерађивачке индустрије. У децембру је забележен раст индустрије од 8,3%, што је и њена највиша стопа раста у 2019. години. Посматрано по секторима, прерађивачка индустрија је у децембру такође забележила међугодишњи раст од 8,3%, уз позитиван допринос 20 од 24 области. Поред тога, међугодишњи раст у децембру бележе и сектори рударства и енергетике од 9,6% и 7,5%, респективно.

Закључно са 2019. годином, у претходном петогодишњем периоду производња прерађивачке индустрије порасла је за више од 20%. Истовремено, њен извоз повећан је за 60%, при чему је извоз растао у свим њеним областима.

Реални промет у трговини на мало у 2019. години порастао је за 9,7%, док је реални раст, посматрано само у децембру, износио 13,1%. У претходних пет година, раст реалног промета износио је готово 30%, при чему је оваквим кретањима у највећој мери допринео раст запослености и зарада у приватном сектору.

Према подацима Републичког завода за статистику, извоз робе изражен у еврима на нивоу године повећан је за 7,7%, док је раст увоза износио 8,9%. Раст увоза је током 2019, као и у претходне две године у којима траје нови инвестициони циклус, био у највећој мери опредељен растом увоза опреме за потребе инвестиција и сировина за индустрију.

Кабинет гувернера