latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.01.2020.

Резултати децембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима децембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%).

Инфлациона очекивања представника финансијског сектора за годину дана унапред остала су на нивоу из новембра и износе 2,0%, док су очекивања привредника повећана у односу на новембар и износе 1,9%.

Средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора снижена су у односу на новембар и износе 2,3%, док су очекивања привредника благо виша у односу на претходни месец и износе 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог економског раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије  у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера