latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.01.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у децембру

Бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије на крају децембра 2019. године биле су на највишем нивоу крајем године од 2000. године, откад се на овај начин прате подаци.

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају децембра 2019. године, према прелиминарним подацима, износиле су 13.378,5 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 174% и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Бруто девизне резерве су у 2019. години повећане за 2,1 милијарду евра, што се у целости може приписати активностима Народне банке Србије – нето куповини девиза (евра) на домаћем девизном тржишту (ефекат 2,7 милијарди евра). То је најздравији начин повећања резерви, јер не подразумева било какво задуживање, нити друге обавезе. Раст резерви остварен је у амбијенту снажног раздуживања државе у девизном знаку по основу кредита и хартија од вредности (нето 0,8 милијарди евра).

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају децембра износиле су 11.441 милион евра и биле су веће за 2,6 милијарди евра него на крају 2018. године, док су у децембру повећане за 43 милиона евра.

На крају децембра 2019, бруто девизне резерве биле су ниже за 86,2 милиона евра него на крају претходног месеца. Нето приливи у девизне резерве по основу активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (310,0 милиона евра) готово су у целости покрили нето одливе по основу девизних обавеза државе (337,4 милиона евра).

Нето приливи по основу донација (48,7 милиона евра), ефикасног управљања девизним резервама и другим основима (укупно нето 82,7 милиона евра) у највећој мери компензовали су нето одливе по основу девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака крајем године (149,4 милиона евра). Негативан нето ефекат на девизне резерве у децембру имали су и тржишни фактори (40,8 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у децембру износио је 739,7 милиона евра и био је за 173,2 милиона евра већи него у претходном месецу. У 2019. години у међубанкарској трговини реализовано је укупно 6.303,7 милиона евра.

У децембру вредност динара према евру готово је непромењена. У 2019. години забележена je номинална aпрецијација динара према евру од 0,5%. У децембру, Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту купила 370 милиона евра и продала 15 милиона евра. У 2019. години, Народна банка Србије је нето купила 2.695 милиона евра (куповина 3.100 милиона евра и продаја 405 милиона евра).

Кабинет гувернера