latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.01.2020.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у децембру

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 21,0 милионa плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,8 милиона, или 18,3%, чине налози за плаћање у клирингу, а 17,2 милиона, или 81,7%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 955.452, од чега је 780.765 просечан број плаћања у RTGS систему, а 174.687 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.976,4 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 41,3 милијардe динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 362,6 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,9 милијарди динара.

Током 12.360 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20  учесника, реализовано је укупно 5.161 плаћање, у вредности од 50.299.859,90 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера