latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.01.2020.

Нову годину започињемо модернизацијом извештавања и усклађивањем са позитивном међународном праксом

Народна банка Србије од 3. јануара 2020. године почиње са објављивањем новог, модернијег и за ширу јавност пријемчивијег извештаја Преглед дешавања на светском финансијском тржишту . На овај начин настојали смо да унапредимо, иновирамо и визуелно побољшамо извештавање о кретањима на светском финансијском тржишту, у складу с позитивном међународном праксом и налик на највеће светске финансијске институције, а све ради веће корисности за крајње кориснике.

Такође, ради усклађивања са уобичајеном праксом већине централних банака у свету, задржавајући висок ниво транспарентности у свом раду, Народна банка Србије ће податке о својим активностима на девизном тржишту убудуће објављивати на месечном нивоу редовним саопштењем о Стању девизних резерви и кретањима на међубанкарском девизном тржишту. Тиме ће јавности бити обезбеђене потпуне и тачне информације о износима интервенција на девизном тржишту, а могућност непотпуног или нетачног сабирања и погрешне интерпретације и извештавања бити сведена на најмању могућу меру.

Напомињемо и то да приступ Народне банке Србије у праћењу кретања на домаћем девизном тржишту и спровођењу девизних интервенција остаје непромењен, јер стабилност нема алтернативу. Народна банка Србије ће наставити да прати и анализира све релевантне факторе који утичу на кретања на домаћем девизном тржишту и да, по потреби, реагује на обе стране, куповином или продајом девиза, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса динара према евру, као и ради очувања стабилности цена и финансијског система и одржавања адекватног нивоа девизних резерви.

Сектор за монетарне и девизне операције