latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.12.2019.

Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024

Као институција одговорна за несметано функционисање платног промета у земљи и са иностранством, Народна банка Србије је, у сарадњи са Светском банком, припремила радни документ који се односи на стратегију за мала плаћања до 2024. Имајући у виду већ остварене резултате које је Народна банка Србије постигла у претходном периоду на развоју иновативних платних услуга и подстицању конкуренције на тржишту платних услуга, овај документ је израђен у складу с међународним стандардима и најбољом праксом, уз подршку Швајцарског државног секретаријата за економске послове (State Secretariat for Economic Affairs – SECO).

Мала плаћања су изузетно важна за свакодневни живот и рад, и обухватају свакодневна плаћања мале вредности између физичких лица, као и између физичких и правних лица и државних институција. 

Овим документом, који је резултат праћења најновијих трендова и настојања да се потребе савременог човека за плаћањима мале вредности задовољавају у оквиру модерног, сигурног и ефикасног националног платног система, додатно се препознаје значај тих плаћања, при чему се посебно истичу принципи на којима плаћања мале вредности треба да почивају и функционишу. Његова израда је само једна у низу активности Народне банке Србије којом се дефинишу стратешке смернице које ће допринети одржавању и даљем развоју савременог и инклузивног тржишта малих плаћања у Србији, а које ће бити подржано сигурном и ефикасном инфраструктуром за плаћање.

Циљ је ширење спектра и доступности платних инструмената и услуга свим корисницима финансијских услуга широм земље у складу с њиховим потребама. Такође, циљ је и већи број места за обављање свакодневних платних трансакција у нашој земљи, на приступачан и економичан начин, уз раст финансијске инклузије и развој дигиталне економије.

Кључне области које су покривене смерницама из овог документа: i) транспарентност, ефикасност и заштита потрошача; ii) финансијска инфраструктура; iii) правни оквир; iv) конкуренција; v) управљање пословним процесима; и vi) надзор.
У складу са утврђеним планом за спровођење дефинисаних препорука, Народна банка Србије ће, у координацији с другим државним институцијама и приватним сектором, подстицати и предузимати даље кораке за остваривање зацртаних циљева у предвиђеном временском оквиру, тј. до 2024. године.

Стратегију можете преузети овде.

Народна банка Србије