latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

30.12.2019.

Процене економских и спољнотрговинских кретања у 2019. години

Прелиминарне процене Републичког завода за статистику показују да су у 2019. години настављена повољна макроекономска кретања, уз снажан привредни раст и ниску и стабилну инфлацију.

Након што се и претходних пет година кретала на нивоу од око 2%, инфлација је и шесту годину заредом остала ниска и стабилна и у децембру је износила 1,9% на међугодишњем нивоу.

Годишњи реални раст бруто домаћег производа био је виши од пројектованог и износио је 4,0%, вођен инвестицијама, извозом и одрживим растом финалне потрошње. Након што су у претходној години повећане за 17,8%, фиксне инвестиције су, према прелиминарној процени у 2019. години, повећане за додатна 14,2%, чиме се њихово учешће у бруто домаћем производу убрзано приближава ка нивоу који је карактеристичан за земље средње Европе.

Укупна индустријска производња повећана је за 0,3%, а највећи допринос расту дало је грађевинарство које је забележило стопу раста од 28,5%. Поред тога, одлични резултати остварени су и у услужним секторима. Туристички промет већи је за 7,6%, угоститељски промет за 9,1%, саобраћај бележи повећање активности од 6,4%, a промет у трговини на мало реалнo повећање од 9,2%.

Повољна кретања у реалном сектору наставила су да се позитивно одражавају и на тржиште рада, где расте запосленост и зараде у приватном сектору.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према прелиминарним проценама, робни извоз изражен у еврима већи је за 8,0%, а увоз за 7,8%. Кључан допринос расту извоза дао је извоз прерађивачке индустрије, док је раст увоза пре свега резултат раста увоза инвестиционе опреме и раста увоза индустријских сировина. Поред тога, у условима раста животног стандарда становништва, расте и увоз потрошне робе.

Објављени подаци потврђују да је наша привреда остварила одличне резултате и у 2019. години упркос успоравању екстерне тражње, квотама на извоз челика у Европској унији и уведеним таксама од 100% на испоруку робе и услуга на Косово и Метохију. У складу са очекивањима Народне банке Србије, снажан привредни раст резултат је домаћих фактора, пре свега очуване макроекономске, финансијске и фискалне стабилности, као и унапређења укупног пословног и инвестиционог амбијента.

Кабинет гувернера