latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

19.12.2019.

Међународни монетарни фонд донео одлуку о успешном завршетку трећег разматрања економског програма Србије

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (ММФ) донео је 19. децембра одлуку о успешном завршетку трећег разматрања резултата економског програма Републике Србије, који је подржан Инструментом за координацију политике (The Policy Coordination Instrument – PCI). С обзиром на добро спровођење мера економске политике и добре макроекономске резултате, одлука је донета без одржавања формалног састанка Одбора, што је могућност која се користи када се процени да формална дискусија није потребна.

Одбор извршних директора ММФ-а оцењује да Република Србија наставља успешно да спроводи дефинисани економски програм, уз добре домаће факторе раста, ниску инфлацију, здрав финансијски систем, спровођење структурних реформи и даље смањење учешћа јавног дуга у БДП-у.

Србија наставља да остварује добре економске резултате, уз раст који је подржан свим компонентама – потрошњом, јавним улагањима, извозом и рекордно високим приливима СДИ. Домаћи фактори, односно снажна домаћа тражња у потпуности компензује негативне утицаје из спољног окружења. Због тога за 2020. годину ММФ пројектује раст Србије по стопи од 4%.

Одбор извршних директора ММФ-а констатује да се програм спроводи по плану и да су квантитативни циљеви за крај септембра 2019. године испуњени. Истиче се и то да је инфлација у Србији очувана на ниском нивоу и да наставља да се креће близу доње границе инфлационог коридора Народне банке Србије. Народна банка Србије наставља да води адекватну монетарну политику, и у условима ниских инфлаторних притисака референтну каматну стопу је од јула снизила три пута. Снажан прилив СДИ током већег дела 2019. године био је фактор притисака на јачање динара, а у таквим условима Народна банка Србије је на девизном тржишту била нето купац девиза.

Одбор извршних директора ММФ-а оцењује и да је финансијски систем Србије здрав, о чему сведоче сви показатељи, док ће важна подршка средњорочном расту бити развој тржишта капитала и наставак динаризације.

Настављају се и добри фискални резултати, уз додатно смањење учешћа јавног дуга и напредак на плану реформе пореске управе и јачање оквира за управљање јавним инвестицијама. Очување фискалне дисциплине очекује се и у наредном периоду, уз оцену да се фискалним дефицитом од 0,5% БДП-а, који је планиран буџетом за 2020. годину, обезбеђује даље смањење јавног дуга, а истовремено се ствара фискални простор за капиталне инвестиције и додатно снижавање пореског оптерећења радa.

ММФ поздравља даље поправљање услова на тржишту рада, уз раст зарада и пад незапослености. Одбор оцењује и да носиоци економске политике у Србији остају посвећени спровођењу структурних реформи и у 2020. години, а ради повећања потенцијалног раста Србије и даљег раста инвестиција.

Поводом одлуке ММФ-а о успешном завршетку трећег разматрања економског програма, гувернер Јоргованка Табаковић истакла је да је, ако се имају у виду економски резултати наше земље, одлука очекивана. „Србија ће наставити да спроводи свој економски програм јачањем домаћих фактора раста, чувањем инфлације на ниском нивоу, као и очувањем стабилног и здравог финансијског сектора и у наредном периоду”, поручила је гувернер Табаковић. Такође, нагласила је да ће све мере које се доносе имати за циљ раст животног стандарда наших грађана и подстицајне услове пословања за нашу привреду. Подсетила је и на то да је у новембру Тао Џанг, заменик генералног директора ММФ-а, посетио Србију, оценивши да је „током седам година, што није дуг период, Србија направила потпуни заокрет у вођењу економије”. Том приликом Џанг је оценио и да су „ниска инфлација и стабилан финансијски сектор значајна подршка здравим јавним финансијама”, што је сада Одбор директора и потврдио.

(Подсећања ради, Инструмент за координацију политике одобрен је Републици Србији у јулу 2018. на период од 30 месеци, саветодавног је карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Економски програм Србије који је ММФ подржао својим Инструментом има за циљ очување макроекономске и финансијске стабилности и наставак структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и свеобухватног раста, стварање нових радних места и даљи раст животног стандарда наших грађана.)

Кабинет гувернера