latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.12.2019.

Танјуг - Питања у вези с отплатом дугова из седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века

Питања : Да ли можете Танјугу да доставите мејлом информације да ли је НБС јутрос уплатила 21,99 милона евра Светској банци, у коју сврху и каква је динамика отплате?

Одговор : Република Србија је данас, 16. децембра 2019. године, преко Народне банке Србије као агента државе, према Светској банци извршила плаћање доспелих обавеза по Консолидационом зајму Б у износу од 21,99 милиона евра (17,87 милиона евра по основу главнице и 4,12 милиона евра по основу камате).

Обавезе Републике Србије по репрограмираним дуговима насталим седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века према Светској банци доспевају на следећи начин:

  • по Консолидационом зајму A обавезе доспевају два пута годишње, у марту и септембру, при чему последња рата доспева 15. септембра 2031. године и
  • по Консолидационом зајму Б обавезе такође доспевају два пута годишње, у јуну и децембру, при чему последња рата доспева 15. децембра 2031. године.

Средства наведених кредита коришћена су за инфраструктурне пројекте, као и за потребе привреде – изградњу индустријских капацитета, пољопривреду, електропривреду, водопривреду, шумарство, саобраћај, итд.

Кабинет гувернера