latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.12.2019.

Блиц (портал) – Питања у вези с реинвестирањем добити страних компанија

Питања : Колико су стране компаније које послују у Србији, а колико банке изнеле новца из Србије од почетка године у виду дивиденде?

Одговор : Србија је у последњих пет година забележила знатан прилив страних директних инвестиција. Од почетка 2015. године закључно са септембром 2019. године, прилив страних директних инвестиција у Србију износио је 13,2 милијарде евра, при чему су инвестиције расле из године у годину. Прошле године стране директне инвестиције износиле су 3,5 милијарди евра, при чему је 2,2 милијарде било усмерено у извозно оријентисане секторе.

Ако се има у виду висок прилив страних директних инвестиција у извозно оријентисане секторе, сасвим је разумљиво и да профит ових компанија константно расте. Међутим, важно је да је паралелно с почетком инвестиционог циклуса 2015. године започео још један важан тренд – да стране компаније сваке године већи део своје добити реинвестирају у Србију, а мањи део исплаћују у виду дивиденде.

Према подацима за девет месеци 2019, укупна добит (реинвестирана и исплаћена) предузећа и банака у страном власништву износила је 1.628,5 милиона евра. Од овог износа, реинвестирано је 919,0 милиона евра (56,4% добити), а исплаћено у виду дивиденди 709,5 милиона евра (43,6% добити). Сличну ситуацију смо имали и претходних година, када је око 60% добити реинвестирано у Србију. Оваква кретања указују на поверење страних власника у средњорочне и дугорочне перспективе раста и развоја српске економије.

Када је реч о секторима, током девет месеци 2019. од остварене добити у форми дивиденди у износу од 709,5 милиона евра банке су исплатиле 112,4 милиона евра, а остали сектори 597,1 милион евра. Имајући у виду да финансијски сектор учествује у стварању бруто додате вредности у Србији са 3,6%, као и да банке запошљавају свега нешто више од 1% свих запослених у Србији, може се закључити да банке несразмерно износе добит из Србије у односу на остатак привреде.

Напомињемо и то да се и у наредном периоду очекује да ће се добит предузећа и банака у страном власништву повећавати у складу с даљим привредним растом Србије, али и да се очекује наставак тенденција страних власника да већи део остварене добити реинвестирају, с обзиром на  наставак раста производње и извоза, подржаног даљим унапређењем пословне климе и одржавање постигнуте макроекономске стабилности Србије.

Кабинет гувернера