latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.12.2019.

Информер – у вези са златом којим Народна банка Србије располаже

Питања: Колико Србија има злата и у ком облику се оно чува?

Одговор: На дан 30. новембра 2019. године, Народна банка Србије (НБС) располагала је са 30,52 тоне злата. У укупној структури девизних резерви НБС (од око 13.464,7 милиона евра), учешће злата износило је око 10% (тачније 9,7%).
Злато којим располаже НБС налази се на рачунима у иностранству и у трезору НБС (у облику златних полуга, као и кованог новца). Највећи део злата чува се у Србији (око две трећине), док је мањи део у иностранству (око једне трећине).

Питања: Колико имамо златних полуга (за иностранство СМДО / за земљу Трезор) и колико је тешка једна полуга, а колика је тежина и количина свих које имамо? Где се све чува злато у Србији?

Одговор: Током прве половине октобра, НБС је први пут на међународном тржишту купила полуге злата, и то око 9 тона (709 полуга злата високог степена финоће). Од тада, НБС на рачунима у иностранству чува око 10 тона злата, с обзиром на то да је претходно већ у иностранству била положена 1 тона злата.

Циљ куповине полуга злата коју је НБС обавила на међународном тржишту био је – додатно јачање стабилности финансијског система и отпорности девизних резерви Републике Србије, као и њихова још боља распрострањеност, односно распоређивање улагања девизних резерви на најбољи могући начин како би се ризик улагања свео на минимум, а притом остваривао адекватан принос. Ради добре диверсификације, лакше утрживости и могућности коришћења регуларних опција које стоје на располагању централним банкама у вези са управљањем резервама злата, и одлучено је да део златних резерви Републике Србије који је купљен на међународном тржишту извесно време буде на рачунима у иностранству, код једне од најсигурнијих светских институција, при чему се тачно зна ознака сваке полуге која припада НБС, односно Републици Србији.

Према међународном стандарду, тежина једне полуге злата у просеку износи око 12,5 килограма. У трезору НБС тренутно се налази око 20,54 тоне злата. У категорији полуге злата налази се укупно 1.537 златних полуга, што укупно чини 19,23 тоне злата, док категорија ковано злато чини 1,31 тону злата.

Питања: Како изгледа трезор у коме се чува злато?

Одговор: Сви трезори у НБС у којима се чувају вредности, укључујући и племените метале, задовољавају све критеријуме дефинисане посебним безбедносним стандардима, што подразумева и физичке и техничке елементе, омогућавајући безбедан начин чувања вредности и приступ тим просторијама.

Питања: Да ли се у трезору чува још нешто осим злата, да ли има платине и сребра и колико?

Одговор: У трезорима у којима се чувају племенити метали, поред злата, чувају се и сребро и платина у облику полуга и облица, што чини укупно око 12 тона сребра и 66 килограма платине.

Питања: Да ли се у трезору чува и ковани новац и који тачно?

Одговор: Поред племенитих метала у облику полуга, у трезорима се чува и разни нумизматички ковани новац израђен од злата и сребра, као и ковани новац намењен за оптицај, односно обављање готовинског платног промета.

Кабинет гувернера