latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.12.2019.

РТС - Питања у вези с проблемима који су онемогућили подизање новца са банкомата ОТП банке

Питања: Молим Вас да ми обезбедите изјаву на тему проблема клијента који су хтели да подигну новац у ОТП банци и на бившим банкоматима Сосијете женерал банке, који трају од четвртка. Питање је да ли и колико дана би клијенти требало да толеришу „техничке проблеме”, од којих су неки хаковање или прелазак система и сл.

Одговор: Према прописима Народне банке Србије, банка је дужна да, у складу с природом, обимом и сложеношћу пословања, успостави адекватан информациони систем и да свим оперативним ризицима којима је изложена у свом пословању, укључујући и ризик информационих система – управља на одговарајући начин. Банка је посебно дужна да усвоји политику безбедности информационог система и да ту политику усклађује с променама у окружењу и у самом информационом систему, као и да, ради постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности информационог система, успостави одговарајуће контроле. У оквиру своје контролне функције, Народна банка Србије утврђује, између осталог, и да ли банка ризиком информационих система управља на одговарајући начин и банци која то не чини може изрећи мере из своје надлежности.

Међутим, ниједан систем управљања ризицима, ма колико развијен и софистициран, не може у потпуности да елиминише ризике, односно не може у потпуности да искључи могућност њихове реализације. То нарочито важи за ризике информационих система, од којих, због континуираног и убрзаног развоја технологија и све веће зависности од њих, нису поштеђене ни највеће финансијске институције у најразвијенијим државама света.

Што се тиче корисника, они несумњиво имају право да, у случају непредвиђених околности које су довеле до сметњи у коришћењу услуга банке, буду правовремено и потпуно информисани о томе, као и о алтернативним могућностима за коришћење тих услуга (ако постоје) и очекиваном времену у ком ће се сметње отклонити и поново успоставити несметано пружање тих услуга. Од банке се у таквим ситуацијама очекује да предузме све потребне активности како би се у најкраћем могућем року сметње отклониле, а корисници наставили да несметано користе услуге банке и располажу средствима на својим рачунима. Банка је дужна да сваки такав инцидент пријави Народној банци Србије, која пажљиво прати активности које банка предузима ради ублажавања последица тог инцидента.

Корисник у сваком случају има право да, уколико сматра да је банка повредила његова права или правне интересе, поднесе банци приговор у писаној форми. Банка је дужна да кориснику у писаној форми достави јасан и разумљив одговор на приговор најкасније у року од 15 дана од дана пријема приговора. Ако корисник не буде задовољан одговором банке (или му банка не одговори у прописном року), он може, у року од шест месеци, поднети притужбу Народној банци Србије, путем формулара који се налази на насловној страници интернет презентације Народне банке Србије или поште. Међутим, уколико је банка у међувремену отклонила неправилности (корисницима омогућила да несметано користе њене услуге и располажу средствима на својим рачунима), Народна банка Србије нема овлашћења да решава захтеве за накнаду евентуалне штете, јер је за утврђивање штете неопходно изводити доказе који су својствени искључиво судском поступку.

Кабинет гувернера