latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.12.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у октобру била виша за 0,5% него у истом месецу претходне године, вођена растом прерађивачке индустрије, која је повећана за 1,5%. У оквиру прерађивачке индустрије, производња је повећана у 15 од 24 области, а највећи позитиван допринос расту потекао је од производње фармацеутских производа, производа од метала и моторних возила.

Повољна кретања настављена су и у области трговине и туризма. Промет робе у трговини на мало је у октобру реално порастао за 9,4%, посматрано на међугодишњем нивоу, док је у истом периоду број долазака туриста повећан за 9,7%, а број њихових ноћења за 12,8%.

Када је реч о спољнотрговинској размени, извоз робе изражен у еврима у октобру повећан је за 9,1% у односу на исти месец претходне године, а увоз робе за 0,7%.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености је у трећем тромесечју 2019. године износила 9,5%, чиме се први пут нашла на једноцифреном нивоу. У истом периоду стопа запослености је износила 49,6%.

Кабинет гувернера