latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.12.2019.

Политика – у вези с тим да ли банка приликом одобрења стамбеног кредита има право да тражи од клијента уговор о животном осигурању

Питања: Да ли банка има право да приликом одобрења стамбеног кредита тражи од клијента уговор о животном осигурању? Да ли има право да га пита да ли је болестан и тиме да правда тражење животног осигурања? Колико стамбених кредита у Србији је покривено животним осигурањем?

Одговор: У складу с прописима, стандардима савесног банкарског пословања и својом пословном политиком, банке самостално утврђују критеријуме за одобрење конкретног пласмана, између осталог, и стамбеног кредита. С обзиром на то да стамбени кредит, по правилу, представља кредит с дужим роком отплате, полиса животног осигурања служи као средство обезбеђења отплате кредита у случају наступања нежељеног догађаја као осигураног случаја. Истовремено, она служи и као средство обезбеђења његовим наследницима, на које у случају смрти корисника кредита (клијента), под условима предвиђеним релевантним прописима, могу прећи сва права и обавезе из уговора о кредиту, јер би се у конкретном случају из осигуране суме наплатио преостали износ кредита.

Подаци о здравственом стању осигураног лица релевантни су за банку јер могу бити од одлучујућег значаја приликом процене потребе банке за додатним средствима обезбеђења, попут животног осигурања.

Указујемо на то да у Републици Србији тренутно послује 26 банака, које у својој понуди имају различите врсте кредитних и других бројних производа, међу којима и стамбене кредите с јасно утврђеним критеријумима и условима за њихово одобравање, за потребе различитих категорија клијената, и с различитим средствима обезбеђења, укључујући и стамбене кредите без обавезне премије животног осигурања.

Кабинет гувернера