latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.11.2019.

Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима октобарске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред остала су на нивоу из септембра од 2,0%, док су очекивања привредника нижа него у септембру и износе 1,6%.

Средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора благо су виша него у септембру и износе 2,5%, док су очекивања привредника снижена у односу на претходну анкету и износе 1,9%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.

Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера