latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.11.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у октобру

Бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије током октобра наставиле су да расту и на крају месеца биле су на новом највишем нивоу који се мери крајем месеца од 2000. године, од када се на овај начин прате подаци.

На крају октобра бруто девизне резерве Народне банке Србије износиле су 13.498,9 милиона евра, што је за 203,5 милионa евра више него у септембру.

Првих десет месеци 2019. године, бруто девизне резерве повећане су за 2.237,1 милион евра, што се у целости може приписати активностима Народне банке Србије – куповини девиза (евра) на домаћем девизном тржишту (нето 2.345 милиона евра), што је најздравији начин повећања резерви, јер не подразумева било какво задуживање нити друге обавезе. Раст резерви остварен је у амбијенту снажног раздуживања државе у девизном знаку по основу кредита и хартија од вредности (нето 625,7 милиона евра). На овај начин Народна банка Србије додатно јача отпорност домаћег финансијског система на потенцијалне потресе из међународног окружења.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 189% и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају октобра износиле су 11.482 милиона евра, што је за 298 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви у октобру у највећој мери резултат је прилива по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту нето куповином девиза (330,0 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама, донација и другим основима (укупно нето 71,9 милиона евра). Наведени приливи били су више него довољни да надоместе смањење девизних резерви по основу девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и негативан утицај тржишних фактора (укупно 198,4 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у октобру износио је 804,4 милиона евра и био је за 418,3 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих десет месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4.997,5 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара је готово непромењена према евру, док је од почетка ове године забележена номинална aпрецијација динара према евру од 0,6%. У октобру, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 295 милиона евра и продајом 60 милиона евра ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса, у највећој мери настављених апрецијацијских притисака.

Кабинет гувернера