latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.10.2019.

Политика – питања у вези с прометом валута у мењачницама које су недавно стављене на курсну листу

Питања: Поштовани, за лист Политику потребан ми је одговор на следећа питања: Колики је у мењачницама промет за следеће валуте: руском рубљом, кинеским јуаном, турском лиром, бугарским левом и румунским лејом, мађарском форинтом, пољским злотом, чешком круном, конвертибилном марком и хрватском куном. За неки референтни период, на годишњем нивоу или од како су стављене на курсну листу.

Одговор: Према подацима Народне банке Србије, за 2018. годину промет (откуп плус продаја) руском рубљом у мењачницама износио је укупно 368.665.005,00 рубљи, кинеским јуаном – 1.852.303,00 кинеских јуана, турском лиром – 492.947,00 турских лира, бугарским левом – 28.807,00 бугарских лева, румунским лејом – 187.670,00 румунских леја, мађарском форинтом – 8.571.972.322,30 мађарских форинти, пољским злотом – 506.260,00 пољских злота, чешком круном –  4.533.550,00 чешких круна, конвертибилном марком – 62.320.200,40 конвертибилних марака, док је промет хрватском куном укупно износио 214.486.949,70 куна.

Подсећамо на то да је Народна банка Србије током претходних седам година, ради обезбеђења повољнијег пословног и инвестиционог амбијента, као и проширења и унапређења трговинске и укупне економске сарадње Републике Србије с другим земљама, омогућила трговање на домаћем девизном тржишту с руском рубљом, кинеским јуаном, турском лиром, бугарским левом, румунским лејом, белоруском рубљом. (Одлука којом се уводи на листу валута којима се може трговати на девизном тржишту ступила је на снагу 30. септембра.) Због потреба привреде и даљег развоја економских односа, омогућено је и трговање у девизама с још пет валута земаља у окружењу којима је до тада било могуће трговање искључиво у форми ефективног страног новца –мађарском форинтом, пољским злотом, чешком круном, конвертибилном марком и хрватском куном. Приликом доношења те одлуке, Народна банка Србије је узела у обзир све веће потребе и захтеве привредних субјеката заинтересованих за отварање рачуна у наведеним валутама и трговину поменутим валутама у форми девиза.
 
Дакле, при доношењу одлуке о увођењу поменутих валута на листу валута којима може да се тргује на девизном тржишту, Народна банка Србије се руководила учешћем и значајем тих земаља у спољнотрговинској размени Републике Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње с тим земљама у наредном периоду. У обзир је узет и константан раст броја држављана тих земаља који посећују Србију.

Кабинет гувернера