latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.10.2019.

Данас – у вези с кредитним рејтингом Србије

Питања: Који је кредитни рејтинг Србије код S&P, Moody’s и Fitch рејтинг агенција? Колики је (последњи познат) EMBI индекс Србије?

Одговор: Тренутни кредитни рејтинг Републике Србије код рејтинг агенције Fitch Ratings је на корак од инвестиционог и износи BB+ са „стабилним“ изгледима за даље повећање кредитног рејтинга у будућности.

Код рејтинг агенција S&P и Moody’s кредитни рејтинг износи BB и Bа3, уз позитивне изгледе за повећање кредитног рејтинга, што указује да бисмо у блиској будућности могли да очекујемо повећање кредитног рејтинга.

Поређења ради, 2012. године и код кредитне агенције Fitch и код кредитне агенције S&P имали смо рејтинг BB– с „негативним” изгледима. Рејтинг агенција Moody’s је Републици Србији први пут доделила кредитни рејтинг 2013. године, који је у том тренутку износио B1 са „стабилним” изгледима.

У периоду од 2012. године EMBI премија ризика Србије је вишеструко смањена. Конкретно, просечан EMBI за Србију за 2012. износио је 522 базна поена и био је за 180 базних поена виши од просека за земље у развоју, који је износио 342 базна поена. То указује да је Србија у том периоду сматрана за земљу с већим ризиком за улагање од просека.

Постигнута и очувана ценовна и укупна макроекономска стабилност, елиминисана фискална неравнотежа и снажан пад учешћа јавног дуга у БДП-у кључно су определили промењену перцепцију инвеститора према улагањима у Србију. То се јасно види из чињенице да је просечна премија ризика Србије у 2018. у односу на 2012. смањена за 400 базних поена. Истовремено, просечна премија ризика за земље у развоју не само да није снижена у овом периоду већ је повећана за око 20 базних поена.

Тенденција смањења премије ризика Србије настављена је и током 2019, а према последњим расположивим подацима, на дан 30. септембра 2019, премија ризика Србије износила је 64 базна поена. Поређења ради, просечна премија ризика за земље у развоју на исти дан износила је 338 базних поена.

Најнижа премија ризика Србије забележена је 18. септембра ове године, када је EMBI за Србију износио 49 базних поена. Напомињемо да је реч о податку који се мења на дневној основи под утицајем већег броја фактора, при чему су у случају Србије управо позитивни домаћи фактори знатно утицали на снажно смањење ризика улагања у Србију, што се јасно види кроз велики пад премије ризика наше земље у односу на 2012. годину.

Огроман напредак који је Србија остварила у претходних седам година препознају рејтинг агенције, као и конкретни инвеститори у нашу економију, што потврђују и висок прилив страних директних инвестиција и успешна емисија десетогодишње еврообвезнице по каматној стопи од 1,619%, што је ниже него у земљама региона. То је још једна конкретна потврда економског напретка и резултата које остварује Република Србија и исправности економске политике коју водимо. Поправљање кредитног рејтинга и нижа премија ризика допринеће повољнијим условима финансирања приватног сектора и расту инвестиција.

Кабинет гувернера