latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.10.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња повећана је у августу за 0,5% међугодишње и вођена је растом у секторима рударства и снабдевања електричном енергијом, гасом и паром од 17,5% и 4,5%, респективно.

Производња прерађивачке индустрије смањена је за 1,8% међугодишње, услед мање производње у прехрамбеној индустрији, производњи моторних возила и основних метала. С друге стране, позитивна кретања бележе се у фармацеутској, хемијској и текстилној индустрији, као и у производњи електричне опреме, намештаја и осталих саобраћајних средстава.

Међугодишње посматрано, промет робе у трговини на мало је у августу био реално виши за 7,6%. У периоду јануар–август, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало био је већи за 8,7%.

Извоз робе изражен у еврима повећан је у августу за 4,1% међугодишње, док је увоз робе смањен за 3,0%. У периоду јануар–август, у односу на исти период претходне године, извоз робе повећан је за 6,9%, као резултат раста извоза прерађивачке индустрије од 6,2% и извоза пољопривредних производа од 22,7%. У истом периоду увоз робе је повећан за 8,7%, при чему се око две трећине тог повећања односи на раст увоза опреме и репроматеријала за потребе инвестиција и индустрије.

Кабинет гувернера