latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

27.09.2019.

Србија на корак од инвестиционог рејтинга - агенција Fitch Ratings повећала кредитни рејтинг Србије са ББ на ББ+

Рејтинг агенција Fitch Ratings повећала је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути са ББ на ББ+. Тиме је Република Србија, чувајући стабилност и трансформишући своју економију, први пут дошла на корак од добијања инвестиционог рејтинга, карактеристичног за економије које одликује висока сигурност улагања.  

Према оцени агенције Fitch, повећање кредитног рејтинга Србије резултат је очувања ценовне стабилности и фискалне дисциплине, континуираног јачања банкарског сектора и унапређења пословне климе. Поред тога, агенција очекује да ће привредни раст и убудуће бити вођен инвестицијама и извозом, што ће, према њиховим речима, бити резултат посвећености институција Републике Србије очувању континуитета актуелне економске политике.

Агенција Fitch Ratings као посебно важно истиче успешност Народне банке Србије на плану очувања ниске и стабилне инфлације, и наглашава да и у наредном периоду очекују да ће инфлација остати под чврстом контролом, у границама циља Народне банке Србије. То очекивање, према оцени aгенције, потврђују и усидрена инфлациона очекивања. Агенција Fitch Ratings наглашава и позитивне трендове у банкарском сектору, и у том погледу, у својој одлуци посебно наглашава снажно смањење учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима на ниво испод 5,0%, добру капитализованост банкарског сектора, уз двоцифрени раст кредитне активности која је подршка економском расту.

Према оцени агенције, након успешно спроведене фискалне консолидације, Влада Републике Србије обезбеђује пуну фискалну дисциплину, и томе ће остати у потпуности посвећена и у наредном периоду. Агенција пројектује да ће, буџет опште државе остати у благом суфициту ове године и у условима снажног раста државних капиталних инвестиција и планираног повећања плата и пензија, а захваљујући стабилном расту буџетских прихода у условима економске експанзије. Као резултат уравнотежених јавних финансија, Fitch Ratings процењује да ће удео јавног дуга опште државе у бруто домаћем производу у 2021. години пасти на ниво од 46,2%, а у наредном десетогодишњем периоду на ниво од 37,4%. Као потврду уређених јавних финансија Агенција истиче и емисију еврообвезнице на међународном тржишту капитала по каматној стопи од 1,62%, уз превремену отплату раније емитоване доларске еврообвезнице са знатно вишом каматном стопом.  

Агенција очекује убрзање раста бруто домаћег производа Србије у наредном периоду, чему ће, према њиховим речима, допринети све бољи трендови на тржишту рада и раст грађевинарства подстакнут инвестицијама државе у инфраструктуру. Такође, истиче се и наставак снажног прилива страних директних инвестиција, уз континуирани раст извоза упркос успоравању привреда зоне евра. Истовремено, у складу са инвестиционим циклусом, у структури увоза доминира увоз опреме и репроматеријала неопходног за будући раст производње намењене извозу. Управо из тог разлога, агенција пројектује даље поправљање спољне позиције Србије, уз пуну покривеност текућег дефицита страним директним инвестицијама. Девизне резерве које су на крају августа повећане на 13,1 милијарду евра, повећавају отпорност Србије на ризике из међународног окружења.

„Чињеница да је Србија сада на корак од инвестиционог рејтинга је још једна потврда добре укупне економске политике, чији је важан стуб било постизање, а затим и очување ценовне стабилности, релативне стабилности девизног курса и укупне макроекономске стабилности“, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

„Макроекономска и финансијска стабилност је, уз уређење јавних финансија, разлог због којег Србија има највећи прилив дугорочних инвестиција у региону, и двоцифрени раст извоза роба и услуга у дужем низу година“, додала је гувернер.

„Поред тога, континуирано јачање банкарског сектора, снажно смањење проблематичних кредита и све повољнији услови финансирања приватног сектора, обезбедиће да и у будућности имамо снажан раст инвестиција и укупне привреде“.

Гувернер Табаковић нагласила је и чињеницу да је агенција препознала да управо домаћи фактори све више доприносе јачању извозних капацитета и укупном економском расту Србије, што је посебно важно у околностима у којима се тренутно налази светска привреда.

Кабинет гувернера