latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

26.09.2019.

Резултати августовске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима августовске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године дана унапред наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања за годину дана унапред снижена су у августу у односу на јул и износе 2,3% код финансијског сектора и 2,0% код привреде.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред, она су у августу такође снижена. Средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора износе 2,5%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 2,4%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера