latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

25.09.2019.

Новости – У вези с тим да ли је ОТП банка добила дозволу за преузимање Сосијете женерал банке

Питање: Да ли је ОТП банка добила дозволу од Народне банке Србије за преузимање Сосијете женерал банке?

Одговор: Дана 13. 9. 2019. године, Народна банка Србије је, након што је оценила да су испуњени сви прописани услови, дала претходну сагласност ОТП банци из Мађарске за стицање директног власништва које би јој омогућило 100% гласачких права у Сосијете женерал банци Србија а.д. Београд. Наведена сагласност је само предуслов за стицање власништва у поменутој банци, односно за реализацију преноса акција банке с досадашњег власника на потенцијалног стицаоца и њихов упис код надлежних државних органа Републике Србије.

Кабинет гувернера