latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.09.2019.

Блиц - Питања у вези с доспећем кредита из седамдесетих и осамдесетих година прошлог века

Питања : Поштовани, молим да ми одговорите на следећа питања :  15. септембра ове године Србији на наплату долазе кредити из периода СФРЈ, а које смо узимали од Светске банке. О ком износу је реч…Такође, на наплату нам 22. септембра ове године долазе и обавезе према Париском клубу, о ком износу је реч…

Одговор : Део јавног спољног дуга Републике Србије по кредитима који потичу из седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, а који доспева за отплату у овој години је следећи:

  • Према Међународној банци за обнову и развој (IBRD) са валутом 15. септембар 2019. године доспева обавеза од 11,59 милиона евра (9,41 милион евра по основу главнице и 2,18 милиона евра по основу камате), и то по Консолидационом зајму А – IBRD 7086 YF.
  • Према Париском клубу поверилаца са валутом 22. септембар 2019. године доспевају обавезе у укупном износу од 69,74 милиона евра (54,1 милион евра по основу главнице и 15,64 милиона евра по основу камате).

Кабинет гувернера