latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.09.2019.

Дневник - Питања у вези с Сосијете женерал банком

Питања : Да ли је ОТП или Војвођанска банка њена чланица тражила или већ и добила дозволу за преузимање Сосијете женерал банке у Србији…

Одговор : ОТП банкa Мађарска доставила је Народној банци Србије Захтев за давање претходне сагласности за стицање директног власништва, које ће му омогућити 100% гласачких права у Societe Generale banci Srbija a.d. Beograd. Обрада овог захтева и достављене документације је у току.

Напомињемо да свака промена власништва у Банци са седиштем у Републици Србији која би омогућила потенцијалном стицаоцу стицање од 5% и више гласачких права у тој банци, подлеже прибављању претходне сагласности НБС, кoja подразумева оцену испуњености свих услова прописаним Законом о банкама и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Кабинет гувернера