latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.09.2019.

Новости - Питања у вези с конверзијом кредита индексираних у швајцарским францима

Питања : Молим вас да ми одговорите на следећа питања: У документу Трендови кредитне активности у другом тромесечју 2019. наводи се да је ефекат отписа стамбених кредита приликом конверзије ових зајмова индексираних у швајцарским францима у кредите индексиране у еврима - 17,9 милијарди динара. Колико кредита је конвертовано из швајцарских франака у евро? Колика је била њихова укупна вредност пре конверзије? Да ли имате податак колико је овако конвертованих кредита превремено отплаћено кроз рефинансирање? Колико кредита, и у којој вредности, није конвертовано из швајцарских франака у евро?

Одговор : Народна банка Србије активно прати поступак конверзије стамбених кредита индексираних у швајцарским францима у евре у складу са Законом о конверзији. Применом овог закона, до краја јула конвертовано је око 90% партија стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, односно око 15.600 партија у износу од око 59,2 милијарде динара.

Имајући у виду да поједини корисници стамбених кредита индексираних у швајцарским францима из оправданих разлога нису били у могућности да у року од 30 дана од пријема понуде за закључење уговора о конверзији закључе са банком поменути уговор, а прихватили су понуду за закључење, у наредном периоду може се очекивати даље повећање броја партија стамбених кредита конвертованих у евре у складу са Законом о конверзији и током августа и септембра.

Према подацима којима располаже Народна банка Србије, од момента примене Закона о конверзији није било значајних превремених отплата стамбених кредита индексираних у швајцарским францима.

Кабинет гувернера