latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.09.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду августовску средњорочну пројекцију инфлације и очекивано кретање других макроекономских показатеља из домаћег и међународног окружења у наредном периоду, као и потребу да се у потпуности сагледају ефекти досадашњег ублажавања монетарне политике. И према августовској средњорочној пројекцији, инфлација ће бити чврсто под контролом, као и претходних година. Извршни одбор подсећа на то да је међугодишња инфлација, у складу са очекивањима, успорена од маја, услед смањења доприноса цена воћа и поврћа инфлацији с доласком нове пољопривредне сезоне. На ниске инфлаторне притиске указује и базна инфлација, која је и даље ниска и стабилна, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која се и за годину и за две године унапред налазе у доњој половини циљаног распона. Све наведено говори и у прилог исправности одлука о смањењу референтне каматне стопе на претходне две седнице Извршног одбора – у јулу и августу.

Опрезност у вођењу монетарне политике и даље је потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Народна банка Србије оцењује да је неизвесност на међународном финансијском и робном тржишту повезана, пре свега, с утицајем трговинских тензија и потенцијалним ефектима политика водећих светских економија на глобална кретања. Европска централна банка је најавила додатне монетарне подстицаје, док је Систем федералних резерви, у складу са очекивањима, у јулу снизио референтну каматну стопу, што доприноси задржавању повољних глобалних финансијских услова. Међутим, остало је отворено питање да ли ове мере ФЕД-а означавају почетак новог циклуса ублажавања монетарне политике, тј. да ли ће се смањивање референтне каматне стопе наставити и у наредном периоду, или је у питању једнократно прилагођавање. Неизвесно је и кретање цена нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту, с обзиром на комплексан утицај бројних фактора на страни понуде и тражње, због чега је неопходно опрезно вођење монетарне политике.

Извршни одбор подсећа на то да је рејтинг агенција Moody’s овог месеца поправила изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије за задуживање у домаћој и страној валути са „стабилних” на „позитивне”, што додатно говори у прилог јачању домаће економије и повољним макроекономским изгледима. Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским изгледима за наредни период. Повољна фискална кретања, уз остварење суфицита јавних финансија, присутна током претходне две године, настављена су и током седам месеци ове године, а дефицит текућег рачуна платног биланса у пуној мери покривен је нето приливом страних директних инвестиција. Индустријска производња je у јулу повећана за 3,7%, посматрано на међугодишњем нивоу. Раст је вођен прерађивачком индустријом, која је у односу на јул претходне године повећана за 6,0%, а у односу на јун ове године за 8,2% десезонирано. Међугодишњи раст прерађивачке индустрије био је широко распрострањен – забележен је у 18 од 24 гране. Извршни одбор очекује да ће привредни раст од 3,5% у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и извозних капацитета, остати један од фактора екстерне одрживости у средњем року.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. октобра.

Кабинет гувернера