latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.09.2019.

Агенција Moody’s поправила изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије

Рејтинг агенција Moody’s поправила је изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије за задуживање у домаћој и страној валути са „стабилних“ на „позитивне“ и потврдила кредитни рејтинг Србије на нивоу „Ба3“. Овиме је Републици Србији дато још једно признање за резултате које постиже у трансформацији своје економије и омогућавању њеног будућег раста на здравим, стабилним и дугорочним основама.

Према оцени агенције Moody’s, одлукa о повећању изгледа за раст кредитног рејтинга Србије подржана је убрзаним смањењем учешћа јавног дуга у БДП-у, као и добрим изгледима Србије за снажан економски раст у средњем року. Добре основе које се базирају на јачању домаћих фактора, према оцени агенције, додатно ће подржавати поправљање фискалних показатеља Србије.

Moody’s оцењује да је у периоду од претходног повећања рејтинга из 2017. године, Србија поправљала фискалне показатеље бржом динамиком од очекиване. Агенција констатује и континуирани суфицит буџета опште државе, и очекује да ће фискална стабилност бити очувана и у наредном периоду - како по основу чврсте контроле текућих расхода, тако и по основу раста економске активности и снажног раста пореских прихода.

Рејтинг агенција Moody’s оцењује и да ће до краја 2020. године јавни дуг Србије бити испод 50% БДП-а, чиме ће Србија постати земља која је током петогодишњег периода највише смањила учешће јавног дуга у БДП-у (за 21 процентни поен) у поређењу са земљама сличног кредитног рејтинга.

Агенција очекује да ће прилив страних директних инвестиција наставити да буде усмерен у прерађивачку индустрију, јачајући тиме наш извозни потенцијал. Оцењује се и да ће раст приватних инвестиција, као једне од важних компоненти одрживог раста, бити подржан јачањем банкарског сектора уз снажно смањење проблематичних кредита које је остварено у претходном периоду.

У саопштењу се констатује и да су у Србији од 2015. године спроведене бројне структурне реформе, укључујући и оне у области тржишта рада и јавних предузећа, којима су стваране добре основе за одржив привредни раст. Посебно се истиче и посвећеност Владе Републике Србије очувању континуитета актуелне укупне економске политике, што агенција наводи и као кључни фактор за повећање кредитног рејтинга у наредном периоду.

Гувернер Јоргованка Табаковић је поводом повећања изгледа за даљи раст кредитног рејтинга подсетила да су постигнута и очувана макроекономска и финансијска стабилност, као и политичка стабилност, били један од кључних фактора раста запослености и расположивог дохотка грађана.

„Уз континуирани рад на унапређењу пословног амбијента, у Србији је створена основа за одржив привредни раст“, нагласила је гувернер Табаковић.

“Значајно повољнији услови финансирања, као и јачање банкарског сектора уз снажно смањење проблематичних кредита током претходног периода, наставиће да буду један од важних фактора раста приватних инвестиција“, додала је гувернер.

Указујући на оцену агенције да је раст Србије данас уравнотеженији и да домаћи фактори знатно више подржавају раст, као и да је извозни потенцијал Србије додатно ојачан кроз све веће инвестиције у разменљиве секторе, гувернер Табаковић је истакла да ће то бити и кључни фактори даљег раста запослености и животног стандарда наших грађана.

Кабинет гувернера