latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.08.2019.

Ало – у вези с плаћањима Дина картицама

Питање: Да ли и за када је планирано да се  код коришћења дина картица захтева куцање пин кода, преко одређених износа, као што је то случај са Виса и Мастер картицама?

Одговор: Код платних картица с магнетним записом, за трансакције на продајним местима корисник картице се идентификује потписом на слипу/рачуну, док је на банкоматима унос ПИН-а обавезан. За платне картице с чипом – и за трансакције на продајним местима и за трансакције на банкоматима – потребно је да корисник унесе ПИН.

Када је реч о издавању DinaCard картица с чипом, код којих се корисник идентификује уношењем ПИН-а, напомињемо да DinaCard систем подржава издавање и прихватање картица с чипом још од 2012. године. Међутим, због скоро потпуног одсуства злоупотреба код DinaCard картица, које су се углавном сводиле на изгубљене картице с ПИН-ом који је био уз картицу и где чип не пружа никакву додатну заштиту, пословне банке које издају DinaCard картице током последњих година нису покренуле издавање картица с чипом. Национални картични системи, попут DinaCard, врло ретко су мета злоупотреба, с којима се суочавају интернационални системи. Пракса је показала да се злоупотребе и у нашој земљи најчешће дешавају интернационалним картицама, и то коришћењем украдене картице у иностранству. Током претходне и ове године банке су интензивирале активности за сертификацију за издавање DinaCard картица с чипом и неколико банака их већ сада издаје, а у наредном периоду придружиће им се и остале банке чланице DinaCard система.

Треба истаћи да су у случају злоупотребе платне картице с магнетном траком (с потписом) корисници платних картица максимално заштићени, јер је у наведеном случају банка дужна да кориснику без одлагања врати новчана средства, док је терет доказивања да је трансакцију потписао сам корисник – на банци, односно банка мора кориснику прво да врати новчана средства, а након тога, уколико сматра да је корисник сам употребио своју картицу на продајном месту, мора да докаже да се потпис на слипу слаже с потписом на платној картици, тј. да је то корисников потпис. Код картица с чипом, када је трансакција извршена употребом ПИН-а, терет доказивања је такође на банци, али је већа вероватноћа да је реч о грубој непажњи корисника, с обзиром на то да су изгубљени и картица и ПИН истовремено, и у том случају терет губитка у целости сноси корисник.

Питање: Шта саветујете грађанима за безбедније коришћење Дина картице?

Одговор: За безбедно коришћење картица корисницима се саветује следеће:

 • Платне картице су средство, односно инструмент плаћања и у складу с тим се чувају и користе. Картицу може користити искључиво лице чије име је одштампано на картици, изузев у случајевима посебних врста картица, попут припејд поклон-картица, када на картици није одштампано име корисника.
 • Након добијања коверте с ПИН-ом, овај број треба запамтити. ПИН сме да зна само корисник картице и не сме га саопштавати никоме другом, а посебно је важно истаћи да ПИН никако не треба записивати на самој картици, нити га носити заједно с картицом (нпр. у новчанику). Исто тако, приликом подизања новца с банкомата препоручљиво је заклонити руком тастатуру кaдa се уноси ПИН.
 • У случају крађе или губитка картице, потребно је, у што краћем року, о томе обавестити издаваоца картице. Издавалац ће истог тренутка блокирати картицу и на тај начин елиминисати могућност њеног неовлашћеног коришћења. Корисник картице сноси ризик за евентуалне злоупотребе које настану до момента пријаве крађе/губитка картице, до износа дефинисаног важећим прописима. У случају да накнадно пронађе картицу која је пријављена као украдена/изгубљена, корисник је не сме користити, већ је обавезан да је врати издаваоцу.
 • Приликом употребе на интернету:
  • Увек треба проверити да адреса веб-странице на којој се налази формулар за унос података о картици почиње с „https”;
  • У току плаћања увек треба пажљиво читати сва обавештења и поруке који се појављују на екрану и никада их не треба занемаривати или затварати пре претходног читања;
  • За онлајн плаћање никада неће бити потребно да се уноси ПИН; дакле, чак и ако се буде тражило да се ПИН унесе, никада то не треба радити, јер је највероватније у питању покушај злоупотребе;
  • Картицу nикада не треба фото-копирати или је на други начин умножавати, а другима никада не треба слати мејлом (или на неки други писани начин) податке о картици који се користе за куповину преко интернета, тј. име и презиме, број картице, датум истека и троцифрени код на полеђини картице.

Кабинет гувернера