latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.08.2019.

Танјуг - питања у вези с конверзијом кредита индексираних у швајцарским францима

Питања: До рока прописаног Законом о конверзији кредита у швајцарским францима, колико је грађана извршило конверзију, код колико банака и колико износи укупна вредност конвертованих кредита? Уколико имате потребу да додате информацију коју сматрате да је важна за тему о конверзији кредита индексираних у швајцарским францима, будите слободни да то и учините.

Одговор: Народна банка Србије активно прати поступак конверзије и, према информацијама добијеним од банака, у току првих месец дана примене Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима послате су понуде за закључење уговора о конверзији клијентима који су имали стамбене кредите с валутном клаузулом – индексиране у швајцарским францима.

Према последњим подацима добијеним од банака, око 90% кредитних партија индексираних у швајцарским францима, у износу од око 58,5 милијарди динара, конвертовано је у евре, у складу са Законом о конверзији. С обзиром на то да поједини корисници стамбених кредита индексираних у швајцарским францима из оправданих разлога нису били у могућности да у року од 30 дана од пријема понуде за закључење уговора о конверзији закључе с банком поменути уговор, а прихватили су понуду за закључење, у наредном периоду може се очекивати додатни раст кредитних партија конвертованих у евре, у складу са Законом о конверзији.
 
Народна банка Србије ће детаљно проверити поступање банака у вези с применом Закона о конверзији и уколико утврди било какве неправилности, наложиће њихово отклањање, без обзира на закључен уговор о конверзији. Другим речима, ако Народна банка Србије утврди да је банка у уговор унела одредбу која је супротна Закону о конверзији, наложиће забрану њене даље примене, односно одредити други начин отклањања неправилности, у складу са својим надлежностима.

Кабинет гувернера