latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.08.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јулу

Бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије наставиле су да расту и на крају јула 2019. године биле су на новом највишем нивоу крајем месеца од 2000. године, од када се на овај начин прате подаци.

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јула износиле су 12.758,4 милиона евра, што је за 612,4 милионa евра више него у јуну.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај јула 2018. године) повећане за 1.355 милиона евра (највећим делом по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту нето куповином девиза – за 1.735 милиона евра, што је најздравији начин повећања резерви), и то у периоду када се Република Србија нето раздужила по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности за 1.851,5 милиона евра.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 193 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јула износиле су 10.794 милиона евра, што је за 652 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Од августа 2012. године, од када је на челу Народне банке Србије гувернер др Јоргованка Табаковић, нето девизне резерве (онај део резерви који стоји на располагању као одбрамбени механизам у случају евентуалних будућих шокова из међународног окружења) готово су удвостручене (повећане су за 5.260,0 милиона евра), у највећој мери интервенцијама Народне банке Србије (за 2.740,0 милиона евра).

У овом периоду, Република Србија се значајније нето раздужила у девизном знаку (у износу од преко 3 милијарде евра):

  • У потпуности су измирене све обавезе према Међународном монетарном фонду (стендбај аранжман из 2009. године) – Србија је по основу стендбај аранжмана из 2009. године из девизних резерви отплатила 1.588,8 милиона евра. Такође, тај аранжман коштао је државу Србију додатна 91,2 милиона евра по основу трошкова аранжмана. Отплата главнице започета је августа 2012. године, а завршена априла 2016. године, од када Србија више нема обавеза према Међународном монетарном фонду;
  • Грађанима је исплаћено 1.207,8 милиона евра по основу старе девизне штедње;
  • Смањен је девизни дуг Републике Србије по основу кредита и хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту (нето 236,8 милиона евра).

Раст бруто девизних резерви Народне банке Србије и у јулу је остварен у амбијенту у којем је држава додатно смањила своје девизне обавезе (нето 82,0 милиона евра) по основу девизних кредита и хартија од вредности, што је допринело даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре. Повећање бруто девизних резерви у јулу у највећој мери је резултат нето прилива по основу активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (635,0 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама, донација и другим основима (у укупном износу од 69,6 милионa евра). Наведени приливи вишеструко су надмашили одливе из девизних резерви по основу поменутог раздужења државе, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и другим основима (у укупном нето износу од 183,8 милиона евра). На повећање девизних резерви у јулу утицао је позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 91,6 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јулу износио је 401,7 милиона евра и био је за 94 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих седам месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.187,8 милиона евра.

У јулу је динар према евру номинално ојачао за 0,1%, док је од почетка ове године забележена номинална aпрецијација динара према евру од 0,4%. У условима апрецијацијских притисака, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса, Народна банка Србије је у јулу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 645 милиона евра, што је други највећи износ интервенције током једног месеца (након јуна 2019) од када се бележе ови подаци.

Кабинет гувернера