latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.08.2019.

Блиц – у вези с добровољним пензијским фондовима

Питања: Колико људи у Србији тренутно уплаћује приватне пензије? Колико њих то ради самостално, а за колико фирма уплаћује месечне рате? Колика је просечна месечна уплата у приватне пензионе фондове? Колика је минимална уплата, а колика максимална? Колики је принос пензионих фондова?

Одговор: Са стањем на дан 30. јуна 2019. године, регистровано је укупно 197.525 чланова свих добровољних пензијских фондова. У другом тромесечју 2019. године, од укупних уплата 39% односило се на индивидуалне уплате, док се 61% односило на уплате послодаваца који својим запосленима уплаћују доприносе у пензијски фонд.

Просечна уплата доприноса износи 4.569,00 динара (последњи податак за јун 2019. године). Минимална уплата доприноса креће се у распону од 200,00 до 1.000,00 динара (зависно од податка објављеног у проспекту за сваки појединачни добровољни пензијски фонд ). Не постоји горња граница за висину уплате доприноса. Просечан принос добровољних пензијских фондова износи 3,6% (последњи податак из јуна 2019. године).

Добровољни пензијски фонд се организује ради прикупљања новчаних средстава уплатом доприноса од стране чланова и улагања тих средстава с циљем повећања вредности имовине фонда и исплате акумулираних средстава члановима фонда. Висина приноса фондова зависи од успешности инвестирања прикупљених средстава (доприноса) у различите производе на финансијском тржишту (дужничке хартије од вредности, акције итд.).

Кабинет гувернера