latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.08.2019.

Новости - Питања у вези с куповином америчког долара у мењачницама

Питања: Приликом куповине америчког долара у мењачницама, грађанима се тражи на увид лична карта, а издаје спецификација са серијским бројевима купљених новчаница. Ова пракса постоји већ дужи период. Који је разлог за овакву праксу мењача?

Одговор: Одлукoм о условима и начину обављања мењачких послова прописано је да је мењач дужан да код сваке продаје новчаница апоена од 50 и 100 америчких долара физичком лицу, у потврду о продаји упише: име и презиме резидента – физичког лица и његов јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из важеће личне карте или пасоша, односно име и презиме нерезидента – физичког лица и број његове важеће путне исправе, као и серијске бројеве новчаница. Мењач о томе треба да истакне и обавештење, на српском и енглеском језику, тако да оно буде видљиво странкама. То значи да, када физичко лице купује новчанице америчког долара у наведеним апоенима, мењач је обавезан да од тог физичког лица, ако је резидент, затражи на увид његову личну карту, односно ако је нерезидент, затражи на увид његов пасош.

Народна банка Србије је ову обавезу прописала искључиво ради заштите физичких лица од фалсификата, ваноптицајних новчаница и сл., имајући у виду да се фалсификати наведених апоена америчког долара чешће појављују него други апоени америчког долара, односно апоени других валута (евро, швајцарски франак и др.).

Кабинет гувернера