latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.08.2019.

Блиц (портал) - Питања у вези с смањењем камата ФЕД-а и утицајем на Србију

Питања:  Како ће смањење камата ФЕД-а, први пут после више од 10 година, утицати на финансијско тржиште у Србији? Да ли очекујете јефтиније кредите (за привреду и грађане), и у којој мери? Како ће ова мера утицати на даље кретање референтне каматне стопе НБС?

Одговор: Ублажавање монетарне политике ФЕД-а има утицаја на глобална кретања кроз повећану спремност инвеститора за улагања у тржишта у развоју. У том смислу, може се очекивати да заокрет у карактеру монетарне политике ФЕД-а има одређеног утицаја и на Србију, кроз даљи пад премије ризика земље, повећано интересовање страних инвеститора за улагања у хартије од вредности, као и по основу задржавања повољних услова задуживања. Ипак, треба имати у виду и да су најновију одлуку ФЕД-а тржишни учесници на међународним финансијским тржиштима очекивали, тако да су поменути утицаји у одређеној мери већ имали ефекте у претходном периоду. Очекујемо да ће се импулс, који потиче од ниже референтне каматне стопе Народне банке Србије, брзо пренети на све сегменте динарског тржишта, као што је то био случај и до сада, и да ће се на тај начин наставити наша подршка привредном расту.

Када је реч о каматним стопама на девизно индексиране кредите, оне зависе од кретања каматних стопа на међународном тржишту новца, пре свега од шестомесечног ЕУРИБОР-а за који су најчешће везане варијабилне каматне стопе на евроиндексиране кредите, као и од премије ризика земље. На кретања каматних стопа на међународном финансијском тржишту у наредном периоду одражаваће се брзина нормализације монетарних политика ФЕД-а и ЕЦБ-а, а она ће по свему судећи бити, не само спорија од очекиване, него ће пружати и додатне монетарне подстицаје. Поред тога, премија ризика земље могла би да остане дуже времена повољна, с обзиром на то да би, поред домаћих фактора који позитивно делују дуже време, по основу повећане ликвидности на међународном финансијском тржишту, позитивно требало да делују и глобални фактори. То имплицира да би финансијски услови, а тиме и каматне стопе на девизно индексиране кредите у Србији, такође могле да остану повољне у дужем временском периоду у односу на претходна очекивања.

Одлуке водећих централних банака су свакако један од фактора које Народна банка Србије има у виду при доношењу својих одлука. Управо при последњем снижењу референтне стопе у јулу за 25 базних поена (на 2,75%), Извршни одбор Народне банке Србије узео је у обзир, између осталог, и растућа очекивања да ће ФЕД снизити своју основну каматну стопу, што се и десило, при чему је то један од бројних фактора који утичу на пројекцију инфлације. И у наредном периоду Народна банка Србије ће пажљиво сагледавати све факторе приликом доношења одлуке о висини референтне стопе, узимајући у обзир и утицаје који могу долазити из међународног окружења.

Кабинет гувернера