latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.07.2019.

Главна операција, реверзна репо трансакција на аукцији 31. јула

Народна банка Србије организовала је 31. јула 2019. године 31. аукцију хартија од вредности на којој је репо продавала благајничке записе Народне банке Србије с рочношћу трансакције од седам дана, по методи варијабилне – вишеструке каматне стопе.

Укупна куповна цена продатих хартија од вредности износила је 75.000 милиона динара, а укупна реоткупна цена 75.023,3 милиона динара. Највиша прихваћена каматна стопа (гранична каматна стопа) износила је 1,61%, најнижа прихваћена каматна стопа 1,58%, а просечна пондерисана каматна стопа по којој су хартије од вредности продаване износила је 1,60%. На аукцији је учествовало шеснаест банака.

Кабинет гувернера