latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

15.06.2019.

Агенција Standard & Poor’s истиче позитивне изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије

Рејтинг агенција Standard & Poor’s потврдила је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на нивоу ББ. Потврђени су и позитивни изгледи за његово даље побољшање.

Према наводима агенције Standard & Poor’s, позитивни изгледи за повећање кредитног рејтинга Србије одражавају очекивање наставка снажног привредног раста и у наредном периоду, одговорно вођење фискалне политике и посвећеност Владе Републике Србије наставку реформи, подржаних аранжманом с Међународним монетарним фондом. Агенција посебно наглашава и повећан кредибилитет монетарне политике Народне банке Србије и очувану ценовну и финансијску стабилност као факторе који су у основи позитивних изгледа.

Као и у децембру 2018, када је донета одлука о поправљању изгледа за повећање кредитног рејтинга, ова агенција посебно истиче оперативну независност Народне банке Србије, као и мере којима је централна банка повећала кредибилитет и ефикасност монетарне политике у режиму циљања инфлације. Оцењује се да је монетарна политика била адекватна, да је обезбедила усидравање инфлационих очекивања, што за резултат има вишегодишње успешно очување ниске и стабилне инфлације. Према мишљењу Агенције, инфлација ће остати у границама циља од 3 ± 1,5% и у средњем року. Истичући резултате Народне банке Србије на плану спровођења режима циљања инфлације, агенција Standard & Poor’s наглашава и очувану релативну стабилност девизног курса. Према њеној оцени, поред ублажавања прекомерних краткорочних осцилација, режим девизног курса који примењује Народна банка Србије допринео је одржавању ценовне и финансијске стабилности и повећању отпорности Србије на потенцијалне потресе из међународног окружења.

Анализирајући кретања у банкарском сектору, агенција Standard & Poor’s наглашава резултате остварене на плану одрживог смањења проблематичних кредита. Њихово учешће у укупним кредитима смањено је од почетка примене Стратегије за решавање проблематичних кредита са 23% на 5,5% у марту ове године, као резултат регулаторних активности Народне банке Србије и Владе Републике Србије. Када је у питању банкарски сектор и његова стабилност, Агенција указује на одличне показатеље адекватности капитала и ликвидности.

Агенција Standard & Poor’s оцењује и да су изгледи за раст бруто домаћег производа стабилни, и поред неповољног утицаја успоравања раста зоне евра у кратком року, и очекује да ће привредни раст и у наредним годинама водити домаћа тражња, која ће бити подржана инвестицијама, повољним условима на тржишту рада и растом кредитне активности. Позитиван допринос потицаће и од снажног раста извоза. Могућност за додатно убрзање привредног раста Standard & Poor’s види у наставку спровођења структурних реформи и повећању стопе активности на тржишту рада, чему ће допринети и наставак процеса придруживања Европској унији, као и аранжман с Међународним монетарним фондом у форми Инструмента за координацију политика.

Агенција је констатовала да је унутрашња неравнотежа знатно смањена а Влада Републике Србије годинама посвећена фискалној консолидацији, што је за резултат имало суфицит буџета опште државе и у 2018. и наставак смањења јавног дуга. Истиче се да је важну улогу у томе имало и смањење каматних стопа. Агенција очекује да ће учешће јавног дуга у бруто домаћем производу наставити да се смањује и у наредним годинама.

У саопштењу се истиче да је Србија знатно напредовала и на плану смањења спољне неравнотеже, пре свега захваљујући извозу, који је у периоду 2010–2018. удвостручен, и који ће и наредних година наставити да расте по високим стопама. Агенција посебно наводи динамичан развој сектора за информационе и комуникационе технологије и све веће укључивање домаће привреде у светске производне ланце. Наглашава се и раст страних директних инвестиција у извозно оријентисане секторе захваљујући оствареној макроекономској стабилности, задовољавајућој продуктивности рада и трошковној конкурентности домаће привреде. Агенција оцењује да ће нето прилив страних директних инвестиција и у наредним годинама у потпуности покривати текући дефицит и наставити да доприноси повећању извозних капацитета и очувању екстерне позиције земље у одрживим оквирима.

Узимајући у обзир постигнуте резултате, агенција Standard & Poor’s оцењује да би рејтинг Србије могао бити повећан у наредних шест до дванаест месеци ако се настави снажан привредни раст, уз смањење јавног дуга и очување спољне одрживости.

Кабинет гувернера