latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.04.2019.

Саопштење о организовању додатне своп аукције девиза EUR/RSD

Народна банка Србије је данас, пети пут у 2019. години, организовала додатну двонедељну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе – евре за динаре у износу од 42,5 милиона евра по просечним пондерисаним своп поенима од 1.023, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 5,0 милијарди динара.

С обзиром на успешност у остварењу планираних циљева претходне четири додатне своп аукције, данашња аукција је организована како би се и на почетку новог обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака наставило са одржањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа.

Подсећамо да је Народна банка Србије 28. јануара, у амбијенту смањених вишкова динарске ликвидности банкарског сектора, организовала прву додатну двонедељну своп аукцију, путем које је банкама на период од две недеље обезбедила 22,5 милијарди динара ликвидности у замену за 190 милиона евра девизне ликвидности. Таквим проактивним деловањем Народне банке Србије избегнута је могућност потенцијалне сегментације међубанкарског новчаног тржишта, као и евентуални значајнији раст краткорочних каматних стопа.

Организујући додатне своп аукције, 11. и 25. фебруара и 25. марта, на којима су износи реализације били нижи него на првој додатној двонедељној своп аукцији, Народна банка Србије је омогућила постепено прилагођавање банкарског сектора ситуацији побољшане ликвидности  на новчаном тржишту и уједначеније кретање краткорочних каматних стопа на том тржишту.

Народна банка Србије ће и даље пажљиво пратити кретања на домаћем финансијском тржишту и по потреби реаговати како би обезбедила наставак његовог несметаног функционисања.

Кабинет гувернера