latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.03.2019.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 19 радних дана, реализовано је укупно 18,3 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,2 милиона, или 22,6%, чине налози за плаћање у клирингу, а 14,2 милиона, или 77,4%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 964.367, од чега је 745.945 просечан број плаћања у RTGS систему, а 218.422 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.279,4 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 36,8 милијарди динара, или 0,9% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 225,2 милијарде динара, а просек вредности промета у клирингу 1,9 милијарди динара.

Током 10.605 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 19  учесника, реализовано је укупно 3.745 плаћања, у вредности од 36.394.468,49 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера