latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

30.01.2019.

Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства односно слања новца у иностранство – за физичка лицa

Ради повећања транспарентности код накнада у платном промету са иностранством, Народна банка Србије је ажурирала податке о трошковима и накнадама које финансијске институције наплаћују приликом слањa новца у иностранство односно пријемa новца из иностранства – за физичка лица, и то за десет држава које представљају репрезентативне примере када је у питању слање новца из Републике Србије у иностранство односно пријем новца из иностранства у Републици Србији.

Извор података су институције које за физичка лица шаљу новац у иностранство односно примају новац из иностранства (банке, платне институције и ЈП „Пошта Србије”), при чему су приказани подаци за опцију када пошиљалац сноси трошкове (опција OUR), и то за банке преко отвореног рачуна у банци (пошиљаоца и примаоца новца); за платне институције путем услуге Western Union, МoneyGram, RIA Money Transfer; за ЈП „Пошта Србије” путем међународне поштанске упутнице. Напомињемо да су наведени прегледи, тренутно, искључиво информативног карактера – њима указујемо грађанима на различите накнаде и трошкове у вези са овим пословима, а за прецизне податке неопходно је контактирати с надлежним институцијама.

Ипак, подсећамо јавност да је 16. јуна 2018. године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 44/2018), којим је, између осталог, прописано да Народна банка Србије прописује листу репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном (на листи ће се наћи првенствено оне услуге које корисници најчешће користе и услуге које кориснике излажу највећем трошку) и да Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује упоредиве податке о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга (најмање за услуге наведене у листи репрезентативних услуга). У складу с тим, од 17. марта 2019. године пружаоци платних услуга биће у законској обавези да Народној банци Србије достављају ажуриране и тачне податке. Циљ овог законског решења јесте да омогући транспарентан приказ накнада повезаних с платним рачуном и да корисницима платних услуга обезбеди да на једноставан и лак начин упореде висине накнада код различитих пружалаца платних услуга.

Имајући у виду да финансијске институције које обављају ове послове обављену услугу наплаћују у складу са својом тарифом накнада, саветујемо грађане да би требало да се пре слања односно пријема новца детаљно информишу о могућим начинима слања/пријема, условима, свим накнадама и трошковима, као и очекиваном времену када би трансакција требало да буде обављена, а да затим одаберу онај начин и ону финансијску институцију чије услуге одговарају њиховим потребама.

Детаљне информације о трошковима и накнадама при слању новца у иностранство односно пријему новца из иностранства могу се пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Заштита корисника, Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства односно слања новца у иностранство – за физичка лицa, као и на посебном сајту Народне банке Србије намењеном корисницима финансијских услуга – Твој новац, у делу Одабране теме, Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства односно слања новца у иностранство – за физичка лица.

Сектор за заштиту корисника финансијских услуга