latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.01.2019.

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију

Управа за спречавање прања новца, у сарадњи с Министарством привреде, Народном банком Србије, Комисијом за хартије од вредности, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Пореском управом, Јавнобележничком комором, Адвокатском комором, као и с представницима приватног сектора – обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 113/17), сачинила је, на основу члана 84. став 1. тачка 5. наведеног закона, и 8. јануара 2019. године донела Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију.

Ове смернице намењене су обвезницима Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, којима се дају упутства за утврђивање и проверу идентитета стварног власника странке, ради јединствене примене одредаба Закона које се односе на стварног власника. Такође, у Смерницама се даје и приказ одредаба Закона о централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18), којима је, између осталог, регулисана обавеза одређивања стварног власника регистрованог субјекта и његовог евидентирања у Централну евиденцију стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом коју води Агенција за привредне регистре, а које одредбе су од значаја за обвезнике Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
 
У наставку је дат линк ка наведеном претраживачу: http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/2479_1_smernice-za-utvrdivanje-stvarnog-vlasnika.pdf.

Центар за посебну контролу - AML