latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

26.09.2017.

Упитник о информационом систему финансијске институције за 2017. годину

Упитник о информационом систему (ИС) финансијске институције намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима даваоцима финансијског лизинга, платним институцијама, институцијама електронског новца и јавном поштанском оператору у делу пословања који се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца. Питања су конципирана тако да се до потребних информација дође уз минимално оптерећење испитаника. Испитаници у финансијским институцијама су лица одговорна за управљање ИС и управљање безбедношћу ИС. Финансијска институција је дужна да одреди члана највишег руководства који ће бити одговоран за попуњавање упитника и који ће потврдити тачност и потпуност свих пружених информација. Потребно је да упитник буде електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата. 

По преузимању (опција Save Target As... ), попуњен упитник и пратећи документ електронским путем достављају се на FTP сервер за размену података Народне банке Србије најкасније до 5. октобра 2017. године.

Центар за супервизију информационих система