latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Затезна камата Камата коју дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе плаћа на износ дуга до дана исплате.
Зависно друштво правног лица Зависно друштво правног лица је друштво у коме то лице има контролно учешће.
Зелена карта Потврда која служи као доказ о закљученом уговору о осигурању од аутоодговорности признатом у земљи у које возило улази, с циљем олакшавања кретања возила преко границе.
Знатно поткапитализована банка Знатно поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности капитала за трећину или више нижи од прописаног, односно чији је капитал за трећину или више нижи од прописаног, али која није критично поткапитализована банка.
Знатно учешће Знатно учешће постоји када једно лице има: 1) директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 20% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно власништво над најмање 20% капитала тог правног лица, или 2) могућност ефективног вршења знатног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица.