latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Хартије од вредности Хартије од вредности су преносиви електронски документи којима се тргује на финансијском тржишту из којих за законите имаоце произлазе права и обавезе у складу са законом и одлуком издаваоца о издавању хартија од вредности.
Хеџинг (Hedging) Хеџинг представља осигурање од ризика који произлази из пословања, као што је ризик промене каматних стопа, девизног курса и сл. У ситуацијама када економски субјекти не желе да преузму ризик, могу да се определе за финансијске деривате да би се заштитили од ризика. То не спречава да се негативан догађај деси, али уколико се он деси, утицај негативног догађаја ће бити смањен.
Хиперинфлација "Инфлација ван контроле" представља веома брз раст цена (по Цагану, преко 50% месечно) и драстичан пад вредности новца, најчешће као последица високе буџетске потрошње финансиране штампањем новца без покрића.