latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Јавна понуда хартија од вредности Понуда хартија од вредности упућена неодређеном броју лица ради уписа и уплате хартија од вредности приликом њихове дистрибуције, односно свака понуда за куповину или продају хартија од вредности на организованом тржишту.
Јавни фондови Финансијске институције јавног сектора за финансирање одређених социјалних потреба, првенствено здравствено и инвалидско-пензијско осигурање, као и запошљавање. Алиментирају се доприносима, буџетским допунским средствима и партиципацијама.
Јавни спољни дуг Дуг јавног сектора (државе, државних органа, локалне самоуправе и јавних предузећа) према иностранству, као и дуг са државном гаранцијом. .
Јединствена евиденција законитих ималаца хартија од вредности Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности води јединствену евиденцију законитих ималаца хартија од вредности у Републици Србији. Књигу акционара више не води издавалац тих хартија, чиме се постиже већа сигурност и заштита власништва.