latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији - архива

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за најмање четири наредна тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Изаберите Извештај о инфлацији:

Преглед обухвата интегралне PDF верзије публикације од маја 2006. године.

Видео-записи, говори, табеле и графикони из претходних бројева Извештаја о инфлацији:

Табеле и графикони у XLS формату доступни су од новембра 2009, а видео-записи од маја 2011. године.

Преглед осврта по годинама и бројевима:

Преузмите RSS формат вести