latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

13. 5. 2020. Саопштење Народне банке Србије: Објављено мајско издање Извештаја о инфлацији

Извештај о инфлацији – мај 2020.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Eкономске мере у Србији у борби против пандемије вируса корона
Осврт 2: Прве процене утицаја вируса корона на макроекономска кретања у Србији
Осврт 3: Утицај вируса корона на светску привреду
Осврт 4: Мере централних банака и влада ради ублажавања негативних економских последица вируса корона

Табеле и графикони (XLS):