latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – новембар 2019.

 

Уводна реч гувернера Јоргованке Табаковић на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2019.

Говор Савa Јаковљевића, генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – новембар 2019.

Извештај о инфлацији – новембар 2019.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Актуелни трендови у кредитној активности
Осврт 2: Потрошња домаћинстава – трендови и изгледи за наредни период
Осврт 3: Кретање извоза Србије у условима успоравања глобалног раста
Осврт 4: Позитивни трендови на домаћем тржишту рада
Осврт 5: Нове мере монетарних политика ЕЦБ-а и ФЕД-а и потенцијални утицај на Србију

Табеле и графикони (XLS):