latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Пензијски фондови | Информације о систему | Циркулари упућени друштвима за управљање

Циркулари упућени друштвима за управљање

Циркулари које је Народна банка Србије упутила друштвима

 

24. 06. 2009.  Евидентирање прихода од дивиденде
30. 03. 2009. Третман уплате доприноса у фонд приликом одобравања кредита код банака
15. 08. 2008. Улагање у непокретности ради реновирања и неопходних поправки
17. 01. 2008. Избор чланова извршног одбора друштва за управљање
10. 01. 2008. Исплате средстава у случају смрти члана фонда
10. 01. 2008. Реизбор чланова управе друштва за управљање
22. 08. 2007. Дневно објављивање података о вредности нето имовине и инвестиционе јединице
26. 06. 2007. Пренос средстава из иностраног фонда
14. 05. 2007. Начело акумулације средстава
14. 05. 2007. Смањење накнада при уплати доприноса
03. 04. 2007. Улагања средстава друштва у инвестиционе фондове
02. 04. 2007. Посредници друштва за управљање
30. 03. 2007. Препорука у вези вођења евиденције непокретности
25. 12. 2006. Подношење захтева за пренос рачуна и садржина уговора о преносу рачуна


Мишљења других органа

 

25. 05. 2010. Порески третман доприноса уплаћених од послодаваца
30. 07. 2008. Деоба рачуна
18. 03. 2008. Девизне уплате