latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платне услуге и електронски новац

Регистар заступника јавног поштанског оператора

 

ЈП Пошта Србије Београд

Београд, Таковска 2

 

Податке о локацијама на којима јавни поштански оператор пружа своје услуге можете добити на његовој интернет презентацији.
 

Матични број: 07461429
ПИБ: 100002803
Телефон: 011/3718 103
Имејл: posta.rs@posta.rs
WWW: www.posta.rs
Заступници: Заступници
 
Чланови органа управљања и руководилац Учешће
Мира Петровић (в.д. директора) Република Србија 100%