latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације

 

Р. бр. Назив обвезника
1. Raiffeisen banka a.d. Beograd