Народна банка Србије
 
Контрола банака | Имплементација базелских стандарда у Србији

Имплементација базелских стандарда у Србији - НОВО

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 15. децембра 2016. године усвојио следеће прописе објављене у „Службеном гласнику РС 103/2016“, којима су уведени Базел III стандарди у Републици Србији:

  • Одлука о адекватности капитала банке,
  • Одлука о објављивању података и информација банке,
  • Одлука о извештавању о адекватности капитала банке,
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака,
  • Одлука о управљању ризиком ликвидности банке,
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке.

Поред усклађивања с релевантним правним актима ЕУ у области банкарства, основни циљеви усвајања ових прописа су повећање отпорности банкарског сектора повећањем квалитета капитала и увођењем заштитних слојева капитала, боље праћење и контрола изложености банке ризику ликвидности, даље јачање тржишне дисциплине и транспарентности пословања банака у Републици Србији објављивањем свих релевантних информација о пословању банке, као и прилагођавање извештајног система новим регулаторним решењима.